हले झुलत डुले पाळणा,Hale Jhulat Dule Palana

हले, झुलत डुले पाळणा
प्राणफुला झोपी जा ना
जो जो रे

नीजला गंध वारा, झोपला नभी तारा
पेंगुळला पानावरी कळ्या-फुलांचा तुरा

पुनवा रात बोले, मीट तू बाळा डोळे
झोका देते रे, नीज
लाडक्या, चिमण्या, छकुल्या, राजीवा

पाळणा मंद होतो, आईला आलिंगतो
काळजाचे पांघरूण घालिते आई तुला

No comments:

Post a Comment