हले हा नंदाघरी पाळणा,Hale Ha Nandaghari Palana

हले हा नंदाघरी पाळणा
त्यात देखणा गोजिरवाणा
हसतो गोकुळ-राणा

ओठ लाल ते डोळे चिमणे
हास्यातुन त्या फुले चांदणे
स्वरूप सुंदर लोभसवाणे
मोहुन घेई मना

बोल बोबडे ते भाग्याचे
शब्द वाटती ते वेदांचे
रुणझुणताती घुंगुरवाळे
ये धेनूंना पान्हा

नंद-यशोदा करिती कौतुक
आनंदाचे अमाप ते सुख
मायपित्याविण कसे कळावे
सौख्य तयाचे कुणा ?

No comments:

Post a Comment