विठ्ठलाच्या पायी थरारली,Vitthalachya Payi Thararali

विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट
राउळीची घाट, निनादली ॥१॥

ज्ञानोबांचे दारी शहारे पिंपळ
इंद्रायणी-जळ, खळाळले ॥२॥

उठला हुंदका देहूच्या वाऱ्यात
तुका समाधीत, चाळवला ॥३॥

सज्जनगडात टिटवी बोलली
समाधी हालली, समर्थांची ॥४॥

एका ब्राम्हणाच्या पैठणपुरीत
भिजे मध्यरात्र, आसवांनी ॥५॥

अनाथांचा नाथ सोडुनि पार्थिव
निघाला वैष्णव, वैकुंठासी ॥६॥

संत-माळेतील मणी शेवटला
आज ओघळला, एकएकी ॥७॥

No comments:

Post a Comment