विठ्ठल हा चित्तीं,Vitthal Ha Chitti

विठ्ठल हा चित्तीं ।
गोड लागे गातां गितीं ॥१॥

आम्हां विठ्ठल जीवन ।
टाळ चिपुळिया धन ॥२॥

विठ्ठल विठ्ठल वाणी ।
अमृत हे संजीवनी ॥३॥

रंगला या रंगे ।
तुका विठ्ठल सर्वांगें ॥४॥

No comments:

Post a Comment