विठ्ठल सोयरा सज्जन,Vitthal Soyara Sajjan

विठ्ठल सोयरा सज्जन विसांवा ।
जाइन त्याच्या गांवा भेटावया ॥१॥

सींण भाग त्यासी सांगेन आपुला ।
तो माझा बापुला सर्वे जाणें ॥२॥

माय माउलिया बंधुवर्गा जाणा ।
भाकीन करुणा सकिळकांसी ॥३॥

संत महंत सिद्ध महानुभाव मुनि ।
जीवभाव जाऊनि सांगेन त्या ॥४॥

माझिये माहेरीं सुखा काय उणें ।
न लगे येणें जाणें तुका म्हणे ॥५॥

No comments:

Post a Comment