विश्वनाट्य सूत्रधार,Vishwa Natya Sutradhar

विश्वनाट्य सूत्रधार तूच शामसुंदरा ।
चातुरी तुझी अगाध कमलनयन श्रीधरा ॥

सुई-दोरा नसुनी करी, रात्रीच्या घन तिमीरी ।
कशिदा तू काढतोस गगनपटी साजिरा ॥

मधुबिंदू मधुकरांस, मेघबिंदू चातकास ।
ज्यास-त्यास इष्ट तेच पुरविसी रमावरा ॥

कुंचला न तव करांत, तरिही तूच रंगनाथ ।
अमिट रंग अर्पितोस जगत रंगमंदिरा ॥

No comments:

Post a Comment