विष्णुमय जग वैष्णवांचा,Vishnumay Jag

विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म ।
भेदाभेदभ्रम अमंगळ ॥१॥

आइका जी तुम्ही भक्त भागवत ।
कराल तें हित सत्य करा ॥२॥

कोणा ही जिवाचा न घडो मत्सर ।
वर्म सर्वेश्वरपूजनाचे ॥३॥

तुका म्हणे एका देहाचे अवयव ।
सुख दुःख जीव भोग पावे ॥४॥

No comments:

Post a Comment