विश्रब्ध मनाच्या कातरवेळी,Vishrabdha Manachya

विश्रब्ध मनाच्या कातरवेळी
एखाद्या प्राणाची दिवेलागण

सरत्या नभाची सूर्यास्तछाया
एखाद्या प्राणांत बुडून पूर्ण

एखाद्या प्राणाच्या दर्पणी खोल
विलग पंखांचे मिटत मन

एखाद्या प्राणाचे विजनपण
एखाद्या फुलाचे फेडीत ऋण

गीतांत न्हालेल्या निर्मळ ओठां
प्राजक्त चुंबन एखादा प्राण

तुडुंब जन्मांचे सावळेपण
एखाद्या प्राणाची मल्हारधून

एखाद्या प्राणाचे सनईसूर
एखाद्या मनाचे कोवळे ऊन

निर्जन प्राणाचा व्रतस्थ दिवा
एखाद्या सरणा अहेवपण

No comments:

Post a Comment