विहिणबाई विहिणबाई उठा,Vihinbai Vihinbai Utha

विहिणबाई विहिणबाई उठा आता उठा
भातुकलीचा साऱ्या तुम्ही केला चट्टामट्टा !

पसाभर शेंगदणे, पसाभर गूळ
एकटीनं फस्त केलं लागलं का खूळ ?
खादाडखाऊ विहीण म्हणून सारी करती थट्टा !

कुठुन मेलं बाहुलीचं लग्न काढलं आम्ही ?
विहीण म्हणुन नशिबी आलात हो तुम्ही !
बाळी आमची नाजुक तुमचा बाळ्या केवढा मोठा !

सोन्यासारखी लेक दिली आणि फसलो
भिकाऱ्याशी नातं जोडुन बसलो !
वरमाईचा पोकळ नुसता पाहुन घ्यावा ताठा !

No comments:

Post a Comment