विसरू नको श्रीरामा,Visaru Nako Shri Rama

विसरू नको, श्रीरामा, मला
मी तुझ्या पाउली जीव वाहिला,
प्रिया !

किती जन्म झाले तुझी प्रेमिका मी
कितीदा नव्याने तुला भेटले मी
तुझी सावली झाले, घेऊनी हिंडले,
सतीचा वसा !

तू सांब भोळा, उमा पार्वती मी
तू कृष्ण काळा, तुझी राधिका मी
युगायुगांचे नाते, आपुले, वेगळे
जुळे श्यामला !

कसे दान आले रित्या ओंजळीत
तुझ्यावीण झाले अभागी, अनाथ
तुझ्या अंकुरासाठी, सोसते, झेलते
उन्हाच्या झळा !

No comments:

Post a Comment