वेध तुझा लागे,Vedh Tujha Lage

वेध तुझा लागे सतत मनी । वसतिच केली नामे वदनी ॥

जगत सकल सखि भासत त्वन्मय । मधुर रूप तव खेळे नयनी ॥

No comments:

Post a Comment