वारा सुटे सुखाचा,Vara Sute Sukhacha

वारा सुटे सुखाचा, आनंद मेघ आले
मी अमृतात न्हाले

अनिकेत त्यास लाभे सिंहासनी निवारा
नौकेस हात द्याया आला पुढे किनारा
कोमेजल्या लतेचा होऊन कुंज डोले

माझी मलाच कैसी झाले अनोळखी मी
तिन्ही जगात आता माझ्यापरी सुखी मी
हे भाग्य सोसवेना होतात नेत्र ओले

माझे मला कळेना आले घडून कैसे
उल्केस आज लाभे चैतन्य तारकेचे
उचलावया शिळा ती आभाळ नम्र झाले

vaara sute sukhacha, aanand megh aale
mi amrutat mhahale

aniket tyas laabhe sinvhasani nivara
nauket haat dyaya aala pudhe kinara
komejalya latecha hovun kunja dole

maazi malach kaisi jhaale anolakhi mi
tinhi jagaat aata maazyapari sukhi mi
he bhaagya sosawena hotat netra oole

maaze mala kalena aale ghadun kaise
ulakes aaj laabhe chaitanya taarkeche
uchalavaya shila ti aabhal namra jhale