वाजवी पावा गोविंद,Vajavi Pava Govind

शरदाचे चांदणे, मधुवनी, फुलला निशिगंध
नाचतो गोपीजनवृंद, वाजवी पावा गोविंद !

पैंजणे रुणझुणती, मेखला कटिवर किणकिणती
वाहते यमुनाजळ धुंद, वाजवी पावा गोविंद !

वारा झुळझुळतो, फुलांचा सुगंध दरवळतो
सांडतो भरुनी आनंद, वाजवी पावा गोविंद !

धरुनिया फेर हरीभवती, गोजिऱ्या गोपी गुण्गुणती
आगळा रासांचा छंद, वाजवी पावा गोविंद !

No comments:

Post a Comment