वाट इथे स्वप्नातिल,Vaat Ithe Swapnateel

वाट इथे स्वप्नातिल संपली जणू
थांबवितो धारांनी सावळा घनू, ग बाई

आजुबाजूच्या पानांनी वेढली ही निळाई
चिंतनात बैसली ग मंत्रमुग्ध राई
फुलूनिया आली गडे बावरी तनू

दऱ्यांतुनी आनंदला पाणओघ नाचरा
आसमंत भारीतो ग गानसूर हासरा
माथ्यावरी दिसले ग इंद्राचे धनू

No comments:

Post a Comment