शांती-दीप हा आज,Shanti Deep Ha Aaj

पृथ्वीगोल हा उजळुनी सगळा
शांती-दीप हा आज निमाला

भारतमाते तुझिया पोटी
रत्‍न जन्मली कोटी कोटी
जगताची या दिपवून दृष्टी
निघे जावहर लाल आजला
शांती-दीप हा आज निमाला

पुसुनी दीन-दुबळ्यांचे आसू
फुलवूनिया सूख-शांती-हासू
शमवून सारे युद्ध पिपासू
पुलकित करूनि सर्व भूतला
शांती-दीप हा आज निमाला

पुरे अता अणुशस्त्र निर्मिती
कोटी जीवांची त्यात आहुती
रम्य जगा ती नको विस्मृती
शांतीमंत्र हा देऊनी सकला
शांती-दीप हा आज निमाला

No comments:

Post a Comment