सत्य वदे वचनाला,Satya Vade Vachanala

सत्य वदे वचनाला । नाथा ।
स्मरुनि पदाला या सुरविमला ॥

वित्त पराजित मानी विषसम ।
स्पर्शिन ना कधि मी त्याला ॥

No comments:

Post a Comment