समचरण सुंदर,Samacharan Sundar

समचरण सुंदर
कांसे ल्याला पीतांबर
अनाभी या माळा रुळती
मुख्य त्यात वैजयंती

उरी वत्साचे लांछन
ऐसा उभा नारायण
हाती धरितो आयूधा
शंख-चक्र-पद्म-गदा

मुखमंडळाची शोभा
कोटि सूर्या ऐशी प्रभा
काय मागावे आणिक
उभे ठाके मोक्ष सूख

धन्य झाली माझी भक्ती
वोळंगिल्या चारी मुक्ती
पसरोनि दोन्ही बाहू
आलिंगिला पंढरी राऊ

No comments:

Post a Comment