सब गुनिजन मिल गावो,Sab Gunijan Mil Gavo

सब गुनिजन मिल गावो बजावो ।
अपने मनको आप रिझावो ॥

शुभघरी शुभदिनी मंगल आज ।
सूरताल की महिमा गावो ॥

No comments:

Post a Comment