सखी सांज उगवली,Sakhi Sanj Ugavali

सखी सांज उगवली !

क्षितीज मोहुनी, किरण पाहूनी
नभी आज विहरली
सखी सांज उगवली !

अनुराग रंगला, निशा उमलली
जाणून आज प्रीती आपुली, हृदयात बहरली
सखी सांज उगवली !

No comments:

Post a Comment