सखे बाई ग येण्याचा,Sakhe Bai Ga Yenyacha

कुठवर पाहु वाट सख्याची,
माथ्यावर चंद्र की ग ढळला !
सखे बाई ग, येण्याचा वखत की ग टळला !

घाईघाईनं इकडे येत असेल मजकडे
कुणा ग सटवाईचा, सवतीचा निरोप कळला आधी
सखे बाई ग दिली थाप मजलागि,
येण्याचा वखत की ग टळला !

तळहात धरून भरविली साय
होई आता हाय हाय !
सभोवताली जाळ केली माझी राळ
सखे बाई ग जीव तळमळे
येण्याचा वखत की ग टळला !

No comments:

Post a Comment