सजणा पुन्हा स्मरशील ना,Sajana Punha Smarshil Na

सजणा पुन्हा स्मरशील ना
साऱ्या खुणा, सजणा पुन्हा स्मरशील ना !

चकवून कुणा आले कोण
दिधले प्रिया चुंबनदान
कोणी कुणा, सजणा पुन्हा स्मरशील ना !

प्रीतीतले लाख बहाणे
तू मी नवे, खेळ पुराणे
मनमोहना, सजणा पुन्हा स्मरशील ना !

No comments:

Post a Comment