लेऊ कशी वल्कला,Leu Kashi Valkala

लेऊ कशी वल्कला
ते जुळे न बाई मला

नीट निरीची गाठ न जुळते
निरीवरती निरी न मिळते
कटीवरुनी सरते ओघळते असोवरी मेखला

हवी कशाला मणी-भूषणे
जवळी असता अहेव लेणे
डागतील मज सये दागिने माळीन चंपक फुला

No comments:

Post a Comment