लावियले नंदादीपा,Laviyale Nandadipa

लावियले नंदादीपा तुवा मंदिरात
भक्तिभाव धरुनी केली आणि तेलवात

तिमिरगूढ गाभाऱ्यात पाजळता दीपज्योत
हसे तिथे मांगल्याचे तेज मूर्तिमंत

जीर्ण परि देव्हाऱ्यात तुझी तुला दिसता मूर्त
मालविला दीपक का तू, कोपलीस व्यर्थ

No comments:

Post a Comment