रूपसुंदर सखी साजिरी,Rup Sundar Sakhi Sajiri

रूपसुंदर सखी साजिरी गुणखणी
दूर जाता उरे काय या जीवनी ?

पाहु कोठे अता मोहना ती प्रिया ?
शांतवू मी कसा विकल हृदयास या ?
प्रीतिसुम लोपले एकदा उमलुनी !

हरपली माधुरी, संपली चारुता
राहिली व्यापुनी अंतरा शून्यता
आज वीणेवरी मूक हो रागिणी !

रमविती ना जिवा रम्य संध्याउषा
काय मजला अता पौर्णिमेची निशा ?
आग ओली झरे शीत ज्योत्स्नेतुनी !

No comments:

Post a Comment