रुमझुम पैंजण नाद,RumJhum Painjan Naad

रुमझुम पैंजण नाद सुमोहन नाचत आले रे
रंग अजुनही फुलाफुलांवर नवथर ओले रे

रुणझुण मनघन आर्त सुलोचन लाजळ झाले रे
त्यात सावली तुझ्या रुपाची काजळ न्हाले रे

उठले वारे मनभरणारे कुठुन आले रे
आंदोलत रेशीम झुल्याचे लवथव दोले रे

तुझे अनावर मुक्त मनोहर मोर निघाले रे

No comments:

Post a Comment