रे तुझ्यावाचून काही,Re Tujhyavachun Kahi

रे तुझ्यावाचून काही येथले अडणार नाही ।
रे तुझ्यावाचून दुनिया दीन ही होणार नाही ॥

गर्व तव हा व्यर्थ, मी केले असे, केले तसे
चोच देई पाखरांना, तोच चारा देतसे
एकही घरटे तुझ्याविण मोडुनि पडणार नाही !

तानसेनावाचुनि, किंवा सदारंगाविण
काय मैफिल या जगाची रंगली केंव्हाच ना ?
कोण तू ? तुजवीण वीणा, बंदही होणार नाही !

No comments:

Post a Comment