रंगला रे हरी,Rangala Re Hari

रंगला रे हरी यमुनाकिनारी
रंगात न्हाल्या गोकुळच्या नारी

गोपीसंगे श्याम दंगला
यमुनेचाही ओघ थांबला
होऊनिया धुंद बासरीरवाने
कौतुक पाही वसुंधरा सारी

रंगुनि जाता दिसे आगळी
श्रीरंगाची मूर्ति सावळी
लावूनिया छंद उभ्या गोकुळाला
विसरला भान देव चक्रधारी

No comments:

Post a Comment