येतिल कधि यदुवीर,Yetil Kadhi Yaduveer

येतिल कधि यदुवीर-सखये ।
मानस होत अधीर ॥

कटु वदले मी, रुसवा केला
म्हणुनि जिवाचा जिवलग गेला
सोडूनि हे मंदिर ॥

विरहाचा वैशाख तापला
शांत सुशीतल चंद्र लोपला
कोठे धीर समीर ? ॥1 comment: