या कातरवेळी (२),Ya Katarveli (2)

या कातरवेळी,
पाहिजेस तू जवळी

एकटि मी दे अधार
छेड हळू हृदय-तार
ऐक आर्त ही पुकार
सांजवात ये उजळी

रजनीची चाहुल ये
उचलुनिया अलगद घे
पैलतिरी मजला ने
पुसट वाट पायदळी

शिणले रे, मी अधीर
भवती पसरे तिमीर
व्याकुळ नयनांत नीर
मीलनाची आस खुळी

No comments:

Post a Comment