या गडे हासू या,Ya Gade Hasu Ya

या गडे हासू या, या गडे नाचू या
गाऊ या मंगल गान !

खेळू या फुगडी धरुनिया फेर
रचू या आरास चौरंगी चौफेर
देऊ या, घेऊ या, प्रेमाचा आहेर, मिळून थोर-लहान !

आपुली धरती, आपुले आकाश
आपुला सागर, आपुला प्रकाश
सुनील नभांत, गुंजते रंगात, खगांचि स्वच्छंद तान !

वादळाचे वारे घोंघावे जगात
शांतिचे चांदणे माझ्या माहेरात
मावेना आनंद, दृष्टीत, देहात, वाटते हरपे भान !

No comments:

Post a Comment