राघुमैना रानपाखरं,Raghu Maina Raan

सोनसकाळी सर्जा सजला हसलं हिरवं रान
राघुमैना रानपाखरं गाउ लागली गान !

झुळुझुळु आला पहाटवारा
हळुच जागवी उभ्या शिवारा
झाडं वेली नीज सांडती नाचनाचतं पान
राघुमैना रानपाखरं गाउ लागली गान !

पिढ्यापिढ्यांचं पातक सरलं
शिवनेरीला शिव अवतरलं
शिवरायांच्या मंगल चरणी
पावन झाली अवघी धरणी
जयभवानी बोल गर्जती आज पाचही प्राण
राघुमैना रानपाखरं गाउ लागली गान !

No comments:

Post a Comment