मोगरा फुलला (२),Mogara Phulala (2)

दवबिंदूचा आभाळाशी जणू दुवा जुळला
आज अशी मी मला गवसले- मोगरा फुलला !

रूप पाहता आरशात मी, आरसा हसला
आज अशी मी मला गवसले- मोगरा फुलला !

No comments:

Post a Comment