मी मनात हसता प्रीत,Mi Manat Hasata Preet

मी मनात हसता प्रीत हसे
हे गुपित कुणाला सांगु कसे

चाहुल येता ओळखिची ती
बावरल्यापरि मी एकांती
धुंद जिवाला डोळ्यांपुढती
नव्या नवतिचे स्वप्न दिसे

किंचीत ढळता पदर सावरी
येता जाता माझि मला मी
एक सारखी पाहि दर्पणी
वेड म्हणू तर वेड नसे

काहि सुचेना काय लिहावे
पत्र लिहू तर शब्द न ठावे
नाव काढिता रूप आठवे
उगा मनाला भास असे

No comments:

Post a Comment