मी मज हरपुन बसले ग,Mi Maj Harpun Basale Ga

मी मज हरपुन बसले ग, सखि मी मज हरपुन बसले ग

आज पहाटे श्रीरंगाने मजला पुरते लुटले ग
साखरझोपेमध्येच अलगद प्राजक्तासम टिपले ग

त्या श्वासांनी दीपकळीगत पळभर मी थरथरले ग
त्या स्पर्शाच्या हिंदोळ्यावर लाजत उमलत झुलले ग

त्या नभश्यामल मिठीत नकळत बिजलीसम लखलखले ग
दिसला मग तो देवकिनंदन अन्‌ मी डोळे मिटले गNo comments:

Post a Comment