मी आज पाहिला बाई,Mi Aaj Pahila Bai

मी आज पाहिला बाई,
आईबापांचा माझा जावई !

मला पाहून उभा राहून तो गालात हसला थोडा
त्याला पाहुन गेले मोहुन, जीव लाजेने वेडा
जुन्या ओळखीची नवनवलाई !

बाळपणात रानावनात जोडी-जोडीने फिरलो दोघे
शीळ भरीत खेळ करीत, दऱ्या-डोंगर केले जागे
धीर बोलाया आज का नाही ?

आज ओठांत अडतो बोल, उभ्याउभ्याच जातो तोल
एका झुळकीत फुलली जाई .....

No comments:

Post a Comment