म्हण भाबडी तू,Mhan Bhabadi Tu

म्हण भाबडी तू, म्हण तू खुळी
म्हण रे सख्या तू मज आपुली

जीवास सदया तुझ्या लगटुनी
श्वासामाजी श्वास मिसळुनी
रुळत रहावा मानेवरुनी
मृदू रेशमी कर कर्दळी

तव बाहुंच्या क्षितीजामधले
जग दोघांचे मीच निर्मीले
डोळस माझे प्रेम आंधळे
जडले मन हे पडले गळी

पुरुष जातही फसवी बाई
म्हणणारे कुणी म्हणोत काही
फसव हवे तर तूच मला,
ही उडी घेतली मोहजळी

No comments:

Post a Comment