मितभाषिणी तीच,Meet Bhashini Teech

मितभाषिणी तीच कुलकामिनी । गृहिणी ।
रुचिर वय वदुनि भूषवि । स्वकुल कुलाचार राखोनी ॥

केवि मिळे त्या जनी मान्यता । अविनय ज्या वरिती वाक्यपटुता ।
कुलकलंकिनी ठरती वनिता । मिरविती सदाचार सांडोनी ॥

No comments:

Post a Comment