माणुसकीचे पाईक आम्ही,Manusakiche Paik Aamhi

एक दोन तीन !
माणुसकीचे पाईक आम्ही असे वारसा हा प्राचीन !

सज्जन त्यांचे आम्ही साथी, ब्रीद सांगते निधडी छाती
त्यांच्यासाठी धावुन जाऊ मरणहि माथा झेलून घेऊ
भला तयाला धरू उराशी उच्च असो वा अनाथ दीन !
एक दोन तीन !

माणुसकीचे केवळ लांछन दुर्जन तो तो अमुचा दुष्मन
निर्भयतेने गर्जत ’हर हर’ संगर त्याशी करू भयंकर
दुष्ट तयाचे दमन करावे मार्ग नसे हा अम्हां नवीन !
एक दोन तीन !

एक जाणतो आम्ही प्रीती: तोच वेद, ती गाथा, पोथी;
मंगल पावन प्रीतीसाठी विष हो अमृत अमुच्या ओठी
या प्रीतीच्या चरणांवरती विश्व होतसे अवघे लीन !
एक दोन तीन !

No comments:

Post a comment