मंगल ते प्रियधाम,Mangal Te Priyadham

मंगल ते प्रियधाम, या मना, ममता निर्झर
मातृहृदय ते चुंबचुंबिता ये अंगाई

वदन सुमांचा चुंबन मेवा, भान हिरावी
मोह माईना

No comments:

Post a Comment