मंद मंद ये समीर,Mand Mand Ye Samir

मंद मंद ये समीर जागवीत आठवणी
विकसित मधु गंध बहर, स्वर्गसुखाच्या लहरी

झळझळती कळस दूर, येता परिसर जवळी
बघ रे बघ विरहार्ता, आली तव अवधपुरी

प्रिय बांधव स्वजन तात, भेटता दिठी दिठी
मातृदवता मदीय बघतिल डोळे भरुनी
सज्ज उभी स्वागतास माझी अयोध्या नगरी

No comments:

Post a Comment