मनरमणा मधुसूदना,Man Ramana Madhusudana

मनरमणा । मधुसूदना ।
मुखी राहो माझ्या
प्रभो! हे नाम सदा ॥

आठविता रे गोकुळीच्या बाळलीला ।
आनंदे नटला जीव हा ।
येईल का रे काळ ऐसा ।
दिव्यतेचा । द्याया सौख्य पुन्हा ॥

No comments:

Post a Comment