मम सुखाचि ठेव,Mam Sukhachi Thev

मम सुखाचि ठेव, देवा, तुम्हापाशीं ठेवा;
ती स्मृतिवरि लिहावी, ममकारणे, जनकनांवा ॥

अखिलहि खर्चचि करि, आप्त-देव-धर्म-वैभवी;
वर अजि हा असा मला द्यावा ॥

No comments:

Post a Comment