माळते मी माळते,Malate Mi Malate

माळते, माळते !
माळते मी माळते
केसात पावसाची फुले मी माळते !

टपटप धरणी वरती
सांडून गेले घुंगुर अवतीभवती
या धारांना, या धारांना
या धारांना छातीस कवटाळिते !

सरसर या सरीखाली
रुजेन बाई मी तर ओली ओली
या दंडावरी, या दंडावरी
या दंडावरी जणू गाणे रोमांचते !

उतरले बालपण माझे हे खालती, खालती
या आईला, या आईला
या आईला फुटले पान्हे किती
आकाशीच्या या काचेच्या
या काचेच्या चांदण्यास मी चुंबिते !No comments:

Post a Comment