माझ्या मनिचे हितगुज सारे,Majya Maniche Hitguj Sare

माझ्या मनिचे हितगुज सारे ठाऊक कृष्णाला ।
ऐसे असुनी दु:खावरती देतो डागाला ॥

अर्जुनजीला मग द्यावी हे आपणची वदला ।
आशा मज बहु दावुनि ऐसा घात करूं सजला ।
जैसा वरती दिसतो काळा आंतुनहि झाला ।
तारिल म्हणुनी धरिलें ज्याला तुडवी तो मजला ॥

No comments:

Post a Comment