माझी न मी राहिले,Majhi Na Mi Rahile

माझी न मी राहिले
तुजला नाथा, सर्व वाहिले
माझी न मी राहिले !

पहिली ती भेट होती
हसले मी गाली, ओठी
कळले ना मला वेडीला
वेड लावून गेली प्रीती
कशि फुलापरी उमलले

चांदण्याचे सूर झाले
गाइली मी धुंद गाणी
धुंद होती रातराणी
धुंद होते जीव दोन्ही
रंग रंगांतुनी मिसळले

सुख माझे ठेवु कोठे ?
मज माझा हेवा वाटे !
नच काही उणे संसारी
किति आनंद हृदयी दाटे
जन्मजन्मी तुझी जाहले !No comments:

Post a Comment