माझी देवपूजा पाय तुझे,Majhi Devpuja Paay Tujhe

माझी देवपूजा पाय तुझे गुरुराया ॥१॥

गुरु चरणाची माति तेचि माझी भागिरथी ॥२॥

गुरुचरणाचा बिंदु तोचि माझा क्षीरसिंधू ॥३॥

गुरुचरणांचे ध्यान तेचि माझे संध्यास्नान ॥४॥

शिवदिन केसरी पाही सद्गुरुविना दैवत नाही ॥५॥

No comments:

Post a Comment