माझे मन तुझे झाले,Majhe Man Tujhe Jhale

माझे मन तुझे झाले
तुझे मन माझे झाले
माझे प्राण तुझे प्राण
उरले ना वेगळाले

मला लागे तुझी आस
तुला जडे माझा ध्यास
तुला मला चोहीकडे
माझे तुझे होती भास

माझ्यातून तू वाहसी
तुझ्यातही मी पाहसी
तुझ्यामाझ्यातले सारे-
गूज माझ्यातुझ्यापाशी

तुझी-माझी पटे खूण
तुझी-माझी हीच धून
तुझे प्राण माझे प्राण
माझे मन तुझे मनNo comments:

Post a Comment