मज आवडले हे गाव,Maj Aavadale He Gaav

मज आवडले हे गाव !

नदी वाहती घाट उतरते
तीरावरती गोधन चरते
हिरवी मळई जळा चुंबिते
इकडून तिकडे, तिकडून इकडे खेपा करिते नाव
मज आवडले हे गाव !

चहु बाजूला निळसर डोंगर
मधे थिटुकले खेडे सुंदर
निंब, बाभळी, अंबा, उंबर
हलुनी डुलुनी सपर्ण फुलुनी करिती शीतळ छांव
मज आवडले हे गाव !

घरे ठेंगणी, वळत्या वाटा
चावडीपुढचा रुंद चव्हाटा
राऊळ शिखरी उंच बावटा
भगव्या रंगे जगास सांगे वंश कुळाचे नाव
मज आवडले हे गाव !

No comments:

Post a Comment