मागता न आले म्हणुनी,Magata Na Aale Mhanuni

मागता न आले म्हणुनी राहिलो भिकारी !
लागली न वर्णी माझी कोणत्याच दारी !

भाग्यवान लाचारांना दिसे मीच नंगा:
घेऊनी न झोळी आलो म्हणुन मी लफंगा !

तशी जरी दातारांची मानतो भलाई,
फाटक्या खिशाला माझ्या बोचते कमाई !

आसवांत माझी अर्धी भाकरी बुडाली;
सोसण्यात उरलीसुरली भूक शांत झाली !

No comments:

Post a Comment