मधु मीलनात या,Madhu Milanat Ya

मधु मीलनात । या । विलोपले ।
स्वरभाव काय विलोल हे ? ॥

सखि बोल जी हो कामना ।
करू सार्थ त्या सहयौवना ।
प्रणयान्विता । दे धन्यता ॥

No comments:

Post a Comment